Vandet er blevet klarere

Vandet i fjorde og kystnære farvande er ikke blevet klarere de seneste 25 år, hvis man ellers skal tro målingerne af sigtdybden med secchiskiver. Men på lavt vand i fjorde og kystnære farvande er de behæftet med en fejl, der skjuler en betydelig forbedring af vandets klarhed.

Forfattere: Hans Schrøder & Niels Kristian Højerslev

LinkedIn