Vand og naturindsatsen – sådan gør vi i Faaborg-Midtfyn Kommune

Vådområde- og vandløbsprojekter samt Life-projekter er alt sammen eksempler på, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde NGO’er og lodsejere sikrer naturværdierne. Den daglige drift og administration af § 3 områderne og vandløbene sikre kontinuitet, mens projekterne forbedrer og udvider den eksisterende natur. Arbejdet fortsætter – nu under en ny paraply kaldet Vand- og Naturhandleplaner. Forfattere: Stine […]

Vand og naturindsatsen – sådan gør vi i Faaborg-Midtfyn Kommune Read More »