Modellering af forureningstransport i moræneler

Forskellige grundvandsmodeller, der medtager forureningstransport ved sprækkestrømning, beregner op til flere tusinde gange forskel i forureningsudvaskning afhængig af den sprækkebeskrivelse, som modellerne anvender. Dette sætter kritisk fokus på hvilken modeltype der anvendes ved vurderinger af forureningspåvirkning af grundvand under moræneler. Forfattere: Peter R. Jørgensen, Hans Christian Loer Linderoth & Lars C. Larsen

Modellering af forureningstransport i moræneler Read More »