Stabile svovlisotoper i havgræsser

Igennem de senere år har brugen af stabile C og N isotoper gået sin sejrsgang indenfor biologien, ikke mindst i fødekædestudier, hvor der er gjort nye opdagelser f.eks. af fødevalg hos havdyr. Forbedrede analysemetoder gør, at der stadig kommer nye isotoper til, og vi har arbejdet med den stabile svovlisotop (34S) som har vist sig […]

Stabile svovlisotoper i havgræsser Read More »