Tilstanden i det danske vandmiljø

Tredje generation af vandområdeplaner er på vej. Men hvordan har Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand det egentlig? Denne artikel ser nærmere på, hvordan tilstandsvurderinger udarbejdes, og opsummerer, hvad vi ved om den aktuelle tilstand i vandmiljøet på baggrund af data, som Miljøstyrelsen har indsamlet i NOVANA-overvågningsprogrammet til brug for vandområdeplaner 2021-2027. Forfattere: Miljøstyrelsen

Tilstanden i det danske vandmiljø Read More »