Vejr, klima og maksimumsvandføring

Hvilke vejr- og klimaforhold betinger maksimumsvandføringen i danske vandløb. Hvilken betydning har maksimumsvandføringen og hvad kan vi vente os i fremtiden? På baggrund af 78 års målinger på 36 vandføringsstationer giver denne undersøgelse et bud Forfattere: Merete Hvid Dalnæs og Bent Hasholt

Vejr, klima og maksimumsvandføring Read More »