Grundvandsmodel på Mors

Beskyttelsen af fremtidens drikkevandsressource kræver speciel fokus på områder, hvor grundvandet dannes og strømmer videre mod vandværkernes boringer. Grundvandsmodeller bruges derfor til at give bedre forståelse af vandets transportveje. Hedeselskabet/ Viborg Amt har opbygget en model for øen Mors, hvor der på basis af omfattende geofysisk kortlægning er benyttet en utraditionel arbejdsgang Forfattere: JOHN VENDELBO, […]

Grundvandsmodel på Mors Read More »