Harrestrup Å Kapacitetsplan 2016

De bynære åer er en vigtig del af byens regnvandssystem, da regnvand skal kunne afledes hurtigt og sikkert og helst uden oversvømmelser, selv ved skybrud. I hovedstadsområdet samarbejder ti kommuner og deres spildevandsselskaber om at udvikle Harrestrup Å, så den kan aflede oplandets regnvand – også ved de helt store regnhændelser. I denne artikel fortælles […]

Harrestrup Å Kapacitetsplan 2016 Read More »