Kvartære grundvandsførende sedimenter

I 2001 indgik de jysk-fynske amter og Geologisk Institut ved Aarhus Universitet en samarbejdsaftale om kortlægning af de kvartære grundvandsførende sedimenter i Jylland og på Fyn. Forfattere: CHARLOTTE KROHN, JETTE SØRENSEN, CHRISTIAN KRONBORG & OLE B. NIELSEN.

Kvartære grundvandsførende sedimenter Read More »