Måling af PFAS-forbindelser i vandløb

Koncentrationsniveauet af miljøfremmede stoffer i overfladevand er vanskeligt at bestemme pga. signifikante korttids- og langtidsvariationer i forureningskoncentrationen. Her præsenteres en passiv prøvetagningsmetode, der måler akkumulerede månedlige gennemsnitskoncentrationer af PFAS i vandløb. Metoden kan hermed bidrage til en forbedret risikovurdering og kontrol for overholdelse af miljøkvalitetskrav af PFAS i vandløb. Forfattere: Hubert de Jonge, Peter Bondgaard […]

Måling af PFAS-forbindelser i vandløb Read More »