En beretning fra ’Vandkantsdanmark’

Guldborgsund Kommune havde i 2011 oversvømmelser efter ekstreme mængder nedbør, som særligt gik ud over lavtliggende og vandløbsnære arealer. Det medførte store frustrationer hos sommerhus- og lodsejere, samt ønsker om bedre afvanding. Efter nedbørshændelsen den 2. juli 2011 i hovedstadsområdet har vand i byer fyldt meget i mediebilledet, og i begrebet klima-tilpasning. Sommeren 2011 gav […]

En beretning fra ’Vandkantsdanmark’ Read More »