Hyojin Kim

Ny viden om nitratreduktion i undergrunden

Den naturlige reduktion af nitrat i undergrunden kan variere fra mark til mark. Den er helt fraværende i iltede zoner og kan foregå med en hurtig eller langsommere omsætningsrate under iltfrie forhold i grundvandet. I MapField er det erfaret at en 3D forståelse af disse processer kræver integration af geologisk, hydrogeologisk og geokemisk viden og […]

Ny viden om nitratreduktion i undergrunden Read More »

Geostatistisk model af geologi og redox

Geostatistisk modellering inddrager relevant viden og data i en samlet model, der er anvendt ved udarbejdelsen af detaljerede retentionskort for nitrat. Ved at indbygge variationen på inputdata kan usikkerheden på den geologiske model og redoxstrukturerne estimeres. Dette bruges i beregning af usikkerheden på detaljerede Nretentionskort. Forfattere: Rasmus Bødker Madsen, Peter B.E. Sandersen, Ingelise Møller, Thomas

Geostatistisk model af geologi og redox Read More »