Når havet kommer nedefra, Juelsminde

I fremtiden forventes stigende havniveau og flere kraftige storme. I Juelsminde, en lavtliggende kystby, sikrer man sig med diger imod direkte oversvømmelser fra havet. En sandet undergrund tillader dog passage under diget så havet kan få grundvandet til at stige og oversvømme byen nedefra. Artiklen præsenterer en undersøgelse af sammenhængen imellem havniveau og grundvandsstand. Forfattere: […]

Når havet kommer nedefra, Juelsminde Read More »