Den danske vandplanproces set med kommunale øjne

Siden Miljømålslovens vedtagelse i 2003 er der arbejdet på den første version af de danske statslige vandplaner. Kravet fra EU’s Vandrammedirektiv er, at vandplanerne skulle vedtages december 2009, men processen er trukket ud og vandplanerne blev vedtaget i oktober 2014 med 5 års forsinkelse. Forfattere: Sanne Vammen Larsen & Helle Nielsen

Den danske vandplanproces set med kommunale øjne Read More »