Hans Jakobsen

Videomikroskopi i analysen af marine planktonorganismer

Vi præsenterer videomikroskopi som en metode til at undersøge plankton. Med fokus på ciliater i Roskilde Fjord over en periode på 20 måneder, viser vi eksempler på analyser, som videomikroskopi muliggør. Udover at bestemme størrelse tillader metoden bl.a. at adskille plankton i trofiske former og fødeoptagelsesmetoder. Forfattere: Hans Jakobsen, Lumi Haraguchi & Jacob Carstensen

Videomikroskopi i analysen af marine planktonorganismer Read More »

Omkostningseffektiv overvågning af alger

I de seneste 4 årtier er der i Danmark indsamlet >10.000 marine vandprøver, hvor mængden og artssammensætningen af planktonalger er analyseret med mikroskop. Denne traditionelle analyse metode er dyr sammenlignet med nye optiske metoder, som gør det muligt at analysere flere prøver på kortere tid. Nye instrumenter kan ikke helt erstatte mikroskopet, men en kombination

Omkostningseffektiv overvågning af alger Read More »