Hvad er referencen for N & P i vandløb?

Fastlæggelsen af referencekoncentrationen for kvælstof (N) og fosfor (P) i vandløb i et næsten uforstyrret dansk landskab er en stor opgave, da vores landskab gennem tid har undergået meget store forandringer. I et nordisk samarbejde har vi samlet den eksisterende viden om emnet, som er en af hjørnestenene for fastlæggelse af målene i Vandplanerne Forfattere: […]

Hvad er referencen for N & P i vandløb? Read More »