Fordampning fra landbrug og skov

Nye vandbalancedata for en bøgeskov og en mark i omdrift på samme lerjord og ved samme klima på Sjælland viser, at fordampningen er næsten ens. Sammenligningen er god, fordi jordtypen og klimaet er identisk, og de opstillede numeriske modeller er validerede på uafhængige data. Ved skovdrift opnås sandsynligvis også, at vandudsivningen til vandløb foregår langsommere […]

Fordampning fra landbrug og skov Read More »