Claus Paludan

Flere ørreder i de fynske vandløb

Ørredbestandene er steget eksplosivt i de senere år i vandløbene på Fyn. Alene i perioden fra 1998 til 2008 er antallet af ørredyngel generelt set fordoblet eller endda tredoblet. Det er blandt resultaterne af Havørred Fyn projektets målrettede indsats med at fjerne spærringer og forbedre adgang til gydepladserne for havørreden. Forfattere: Lars Bangsgaard, René Cording, […]

Flere ørreder i de fynske vandløb Read More »

Vand og naturindsatsen – sådan gør vi i Faaborg-Midtfyn Kommune

Vådområde- og vandløbsprojekter samt Life-projekter er alt sammen eksempler på, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde NGO’er og lodsejere sikrer naturværdierne. Den daglige drift og administration af § 3 områderne og vandløbene sikre kontinuitet, mens projekterne forbedrer og udvider den eksisterende natur. Arbejdet fortsætter – nu under en ny paraply kaldet Vand- og Naturhandleplaner. Forfattere: Stine

Vand og naturindsatsen – sådan gør vi i Faaborg-Midtfyn Kommune Read More »