Tørvejordernes fremtidsudsigter

Udbredelsen af tørvejorderne i Danmark svinder under udledning af store mængder CO2 til atmosfæren. Dette sker som et følge af menneskelige aktiviteter, herunder afvanding af og dyrkning af jorden. Som konsekvens har vi set et fald i udbredelsen af tørvejorderne fra 118.162 ha i 1975 til 70.500 ha i 2010 for jorder i omdrift. Nøglen […]

Tørvejordernes fremtidsudsigter Read More »