Målrettet virkemiddelsplanlægning – en deloplandsanalyse

De danske vandområdeplaner betyder store udfordringer for landbruget, hvor reduktionskravene i nogle oplande er så høje, at det synes meget svært at realisere målene med eksisterende virkemidler. I drænede oplande kan konstruerede minivådområder målrettet dræn bidrage til at øge kvælstofreduktionskapaciteten og dermed sikre målopfyldelse. Forfattere: Charlotte Kjærgaard, Anna Marie Thierry, Camilla Husted Vestergaard, Carl Christian […]

Målrettet virkemiddelsplanlægning – en deloplandsanalyse Read More »