Satellitter til kortlægning af oversvømmelser

Satellitter er et præcist, tidsligt og omkostningseffektivt redskab til at kortlægge omfanget af oversvømmelser. I takt med at alvorlige over- svømmelseshændelser bliver mere og mere almindelige i Danmark, er data og information til at forbedre oversvømmelsesbeskyttelse og klimatilpasning blevet en efterspurgt mangelvare. Satellitdata udgør en tidskritisk ressource til at adressere denne mangel som et hurtigt, effektivt og nøjagtigt redskab til at kortlægge vand på terræn og oversvømmede områder.

Forfattere: Mads Christensen & Rasmus Borgstrøm

LinkedIn