Plantedække og kvælstofudvaskning i vinterhvede

Fordi marginaludvaskningen under optimale vækstforhold og normgødning er relativt lille, må vi lede efter andre muligheder for at nedbringe kvælstofudvaskningen. Tilpasning af kvælstofgødning i områder med begrænset vegetationsdække på grund af dårlig etablering, udvintring, våde forhold eller skadedyrsangreb kan have betydelig effekt på udvaskningen fra vinterhvedemarker.

Forfattere: Merete E. Styczen, Efstathios Diamantopoulos, Jacob G. Gyldengren & Troels Toft

LinkedIn