Planer for de danske søer

De nyligt vedtagne vandplaner sætter rammerne for de danske søers forvaltning mange år frem i tiden. Vandplanerne omfatter i alt 924 søer med meget forskellig vandkvalitet. Her giver vi en oversigt over, hvad der faktisk er meldt ud, og hvilke problemstillinger der fortsat er uløste.

Forfattere: Martin Søndergaard, Liselotte S. Johansson, Torben L. Lauridsen & Erik Jeppesen.

LinkedIn