Optimeret forvaltning af De Østlige Vejler

De Østlige Vejler er et unikt naturområde bestående af brakvandssøer, rørskove og engområder, som har international betydning for yngle- og trækfugle. Et nyt Aage V Jensen Naturfond projekt har til formål at give en aktuel status for De Østlige Vejler samt anvise værktøjer, der kan bruges til at udarbejde en forvaltningsplan for optimering af den samlede kvalitet, diversitet og mangfoldighed i området.

Forfattere: Torben L. Lauridsen, Erik Jeppesen, Martin Søndergaard, Anthony Fox, Preben Clausen, Thorsten Balsby, Dan Bruhn, Line Holm Andersen, Cino Pertoldi, Simon Bahrndorff, Kristian Trøjelsgaard & Henrik Haaning Nielsen

LinkedIn