Lavt vand – en nødvendighed for geddeyngel

Det er almindelig kendt, at gedder foretrækker at gyde på lavt vand. Gydningen foregår som hovedregel enten i bredzonen i vore søer eller på oversvømmede enge nær søerne. Det område, der vælges, er normalt med tæt vegetation, f.eks. undervandsplanter, som deres æg kan hænge på, mens de klækker. De nyklækkede geddelarver hænger også fast på vegetationen. Men hvad sker der med geddeynglen, når de bliver fritsvømmende? Hvor opholder de sig og hvorfor? Det har DTU Aqua undersøgt i De Indre Søer i København. Resultaterne er baggrund for en række overvejelser og anbefalinger i forbindelse med forvaltningen af geddebestande i søer.

Forfattere: Søren Berg, Christian Skov, Jimmi Spur Olsen & Kim Michelsen

LinkedIn