Lavenergihus højt mod nord

I 2005 indviedes et lavenergihus i Grønlands næststørste by Sisimiut, der er beliggende 50 km nord for Polarcirklen. Huset har til formål at vise vejen for, hvordan man også på disse høje breddegrader kan byg­ge energieffektivt. Artiklen præsenterer målsætningen for huset og beskriver den bygge- og installationsteknik, der er brugt, og endeligt redegøres for, hvor godt huset har fungeret i dets første to år.

Forfattere: Carsten Rode, Egil Borchersen, Jesper Kragh & Jørn A. Thomsen

LinkedIn