Hvad gør sedimentaflejring ved vegetationen i ådalene?

Kontrollerede oversvømmelser af ådale med aflejring af fint, organisk sediment anvendes til at reducere udvaskningen af næringsstoffer, særligt fosfor, fra vandløb til søer og fjorde. Det er imidlertid ikke klart, hvordan oversvømmelser og sedimentaflejring påvirker ådalens vegetation, og om et forbedret miljø i søer og fjorde sker på bekostning af naturkvaliteten i ådalene. Vi forsøger at løfte sløret.’

Forfattere: Dagmar Kappel Andersen & Annette Baattrup-Pedersen

LinkedIn