Gudenå-laks under spredning

Der blev i 2004 fundet en laksebestand på en 6-7 km lang strækning af Tange Å. Og der var ikke udsat laks i en årrække. Dermed har laksen på ny gydt ovenfor Tange Sø, efter at Gudenåens oprindelige laksestamme uddøde i 1920’erne. Men kan laksen overleve i Gudenåen? Artiklen diskuterer Gudenå-laksens chancer for at opfylde de krav der i Miljøministeriets handlingsplan er stillet til en naturligt reproducerende bestand.

Forfattere: CHRISTIAN DIEPERINK

LinkedIn