Grundvand under byområder erforurenet med DMS

DMS er den hyppigst fundne pesticidrest i grundvandet. Svampemidlerne, som kan lede til DMS, er anvendt i både landbrug og som biocid i træbeskyttelse/maling. Selvom man ikke normalt tænker på biocidanvendelse som en stor trussel mod grundvandets kvalitet, har vi derfor undersøgt forekomsten af DMS under byområder, hvor der ikke kan forventes andre kilder end biocidanvendelse.

Forfattere: Christian Nyrop Albers, Ulla Bollmann, Anders Risbjerg Johnsen, Liselotte Clausen, Kristian Bitsch & Gustav Skak Schøller

LinkedIn