Galathea-3: ”Søers Biologi” – status og tilbageblik

For godt syv måneder siden vendte vi hjem til Danmark efter intense feltundersøgelser i Galathea-3 regi. Vi kan nu se tilbage på to fanta­stiske Galathea-3 ekspeditioner, hvor vi i detaljer har undersøgt fersk­vandssøernes biologi, fødekædestruktur og biodiversitet på hhv. Azorerne og Tasmanien. Her beretter vi om vores projekt, erfaringer og oplevelser.

Forfattere: Susanne Lildal Amsinck, Erik Jeppesen, Frank Landkildehus, Kirsten Christoffersen, Klaus Peter Brodersen, Liselotte Sander Johansson, Teresa Buchaca Estany, Marc Ventura og Tue Skov

LinkedIn