Frigivelse af ammoniak fra havet

Afsætning af luftens kvælstof har stor betydning for eutrofiering af danske farvande. Høje koncentrationer af ammonium i havet kan imidlertid vende processen, så havet bliver kilde til ammoniak i luften. Dette får betydning for afsætningens fordeling, men er pt. ikke medtaget i værktøjerne til kortlægning af afsætningen af luftens kvælstof. I forbindelse med Vandrammedirektivets implementering udarbejdes vandplaner med målsætning for vandkvalitet i farvandene og her er præcis fastlæggelse af atmosfærebidraget essentielt.

Forfattere: Camilla Geels, Lise Marie Frohn, Martin Hvidberg, Ingela Dahllöf, Colin Stedmon, Mikael Hjorth Jensen, Jesper Christensen og Ole Hertel

LinkedIn