Evidensbaseret naturforvaltning af moser

Vurderinger af sårbare naturtyper i to moser på Københavns Vestegn er foretaget med udgangspunkt i tre aktuelle problemstillinger, der knytter sig til mange danske moser med effekter af øget grundvandsindvinding i mosens nærområde, øget afvanding ved dræning direkte i mosen samt effekter af fremtidige klimaforandringer. Erfaringerne fra dette arbejde forventes at føre til en forbedret evidens­­baseret naturforvaltning i moserne ved at integrere et komplekst datasæt i en lokal grundvands-overfladevandsmodel

Forfattere: Bertel Nilsson, Henriette Voigt & Jacob B. Kidmose

LinkedIn