BNI – en hjælpende hånd til forvaltningen

Instituttet ”Baltic Nest Institute” (BNI) er et internationalt institut, som starter september 2007 med en afdeling i Danmark og en i Sverige. BNI skal udvikle og anvende økologiske og økonomiske modeller, scenarier og prognoser for Østersøregionen. Instituttet skal kun­ne sige til områdets politikere: Hvis I vil have en bedre miljøkvalitet, så kan BNI fortælle hvilke knapper, der kan drejes på og hvad det vil koste. Det er første gang i verden, at man over så stor en skala tager højde fra input fra landjorden, fra vandløb og søer, fra luften og fra havet og samler det i modeller og scenarier

Forfattere: Bo Riemann

LinkedIn