Betydningen af forskellige grødeskæringsmetoder, herunder Aalborgmetoden, for de fysiske forhold i vandløb

Grødeskæring er et af de mest brugte virkemidler til at sænke vandstanden i danske vandløb og dermed forbedre afvandingen fra de omkringliggende arealer. Men grødeskæring påvirker også kvaliteten af vandløbsmiljøet. Her har vi undersøgt effekten af forskellige grødeskæringsmetoder på de fysiske forhold, heriblandt i fire vandløb i Aalborg Kommune som grødeskæres med Aalborgmetoden.

Forfattere: Helena Kallestrup, Lisbeth Henriksen, Jes J. Rasmussen, Dagmar K. Andersen, Morten L. Pedersen, Tenna Riis, Peter Munk & Annette Baattrup-Pedersen

LinkedIn