Bedre drænafstrømning i oplandsmodeller

Afstrømning i langbrugsdræn er en central komponent i nitrattransport til overfladevand. I denne artikel beskrives, hvordan viden om drænvandets oprindelse, forbedring af drænenes repræsentation i hydrologiske modeller og lokale målinger af drænafstrømning kan bidrage til at forbedre oplandsskala modellers evne til at simulere
lokale strømningsveje og transporten af nitrat

Forfattere: Ida B. Karlsson, Anker Lajer Højberg, Anne Lausten Hansen, Xin He & Bo Vangsø Iversen

LinkedIn