Bæredygtig dåb

Dåbshandlinger er stærkt vandforbrugende i de fleste religioner. I en tid med knappe vandressourcer er det oplagt at man bør se på det dåbsspecifikke vandforbrug. Udkastet til bæredygtig dåb i Den Danske Folkekirke er netop udsendt til høring og det rummer mange interessante detaljer. Artiklen redegør for problemerne ud fra en vandressourceforvaltningsmæssig synsvinkel.

Forfattere: P.E.Dant

LinkedIn