Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 6 - 1997

Biologiske samfund og samspil i lavvandede søer (s 223)
Erik Jeppesen, Martin Søndergaard, Jens Peder Jensen, Torben Lauridsen, Lene Jacobsen, Søren Berg

Dyreplanktons horisontale vandringer (s 229)
Torben L. Lauridsen, Leif Jung Pedersen, Erik Jeppesen, Martin Søndergaard

Planter i vandløb : smukke, værdifulde og efterstræbte (s 232)
Kaj Sand-Jensen, Tom V. Madsen

Lavvandede søers miljøhistorie (s 244)
Bent Odgaard, John Anderson, Erike Jeppesen, Klaus Brodersen, Peter Rasmussen

Næringsstoftilførsel til Horsens Fjord (s 250)
Brian Kronvang, Jørgen Windolf, Søren E. Larsen, Steen Platou, Henning Jensen

Når denitrifikation er som vinden blæser (s 256)
Lars Peter Nielsen

Bakterier på vandplanter (s 262)
Morten Søndergaard, Jon Theil-Nielsen

Pigmentanalyser til bestemmelse af alger (s 265)
Louise Schlüter

Bundlevende mikroalger (s 267)
Niels Peter Revsbech