Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 5 - 1997

Landbrugets kvælstof- og fosforudvaskning (s 180)
Gitte Blicher-Mathiesen, Ruth Grant, Hans Estrup Andersen

Effekt af afgift på kvælstofbelastning og økonomi (s 184)
Eli Skops, Jesper S. Schou

Salttransporten gennem Øresund (s 190)
Morten J. Lintrup, Flemming Jakobsen

Nye niveauer for kviksølv (s 194)
Martin M. Larsen, Frank Stuer-Lauridsen

Monitering ved hjælp af mikroalgesamfund (s 198)
Søren Petersen, Kim Gustavson

Kattegats vandkvalitet fra 1985 til 1992 (s 200)
Per Settergren Sørensen, Henrik Spliid, Christen Jensen

Køkkenkværne miljøgevinst eller svineri (s 205)
Peter F. Pind, Klaus Dircks, Mogens Henze

Ålegræssets udbredelse (s 210) Kaj Sand-Jensen, Morten Foldager Pedersen, Dorte Krause-Jensen

Biologiske sammenspil i brakvandssøer (s 214)
Erik Jeppesen, Martin Søndergaard, Birgitte Petersen, Eva Kanstrup

Sådan gør vi i Center for Eksperimentel Byøkologi (s 218)
Michael Svane Jørgensen