Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - december 1999

Analyse af antibiotika i miljøet (s 126)
Identifikation af mikroorganismer (s 128)
Per Halkjær Nielsen, Marilena Aquino de Muro, Jeppe Lund Nielsen

Miljøfremmede stoffer i havbunden (s 132)
Elsebeth Glob

Indeks for fysisk variation i vandløb (s 136)
Peter Kaarup

Nedbrydning af pesticider i grundvand (s 140)
Tuxen, Nina m.fl.

Nedbrydning af DEPH i slamberiget jord (s 144)
Peter Roslev, Kaj Henriksen, Per Møldrup

Opstart af aktiv-slamanlæg (s 149)
Kjellerup, Birthe Venø m.fl.

Bestemmelse af olie i jord (s 153)
Hans Peter Dybdahl, Michael Müche Jensen

Lad os tage temperaturen på vandløbene (s 158)
Peter Wiberg-Larsen