Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - december 1998

Snilde teknikker til vandovervågning (s 129)
Frank Stuer-Lauridsen

Cadmium og nikkel i slam fra dambrug (s 132)
Carsten Lassen, Erik Hansen, Peder Nielsen

Grødeskæring og vandplanter i danske vandløb (s 136)
Annette Baattrup-Pedersen, Tenna Riis, Hans Ole Hansen

Flere ørreder i Grejs Å (s 140)
Sten Bøgild Frandsen

Ammoniakfordampning i Danmark 1988-95 (s 144)
Sven G. Sommer

Radioaktivitet efter Tjernobyl oprenses (s 147)
Kasper G. Andersson, Jørn Roed, Christian L. Fogh

Universiteter styrker dansk miljøbistand (s 150)
Jens Aage Hansen

Grundvand & pesticider (s 152)
Karl Iver Dahl-Madsen

Nitratomsætning efter vandløbsrestaurering (s 154)
Morten L. Pedersen, Hans O. Hansen, Carl. Chr. Hoffmann, Brian Kronvang, Lars M. Svendsen

Polymer og rensning af søvand (s 160)
Anders Haarbo, Claus Dahl, Kim Michelsen