Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - 1997

Artsdiversitet af makroalger (s 138)
Kaj Sand-Jensen, Anne Lise Middelboe, Dorthe Krause-Jensen, Kurt Nielsen, Peter Bondo Christensen

Sedimentkvalitet i Liepaja havn (s 142)
Helle Vang Andersen, Estelle Bjørnestad

Nogle fiskepassager virker dårligt (s 145)
Jan Nielsen

Det kan være surt at måle pH! (s 150)
Bo Elberling, Lærke Thorling, Per Misser

Cyaniders opførsel i jord og grundvand (s 153)
Helle Hommelgaard, Steen Kofoed Munch, Peter E. Holm, Hans Mosbæk, Peter Kjeldsen

Søerne i Århus Amt i de sidste 25 år (s 158)
Torben Bramming Jørgensen, Henrik Skovgaard

Tab af fosfor fra landbrugsjord (s 162)
Lars Juhl Munkholm

Indeklima på forurenede grunde (s 165)
Hanne Møller Jensen

Nedvaskning af fosfor til dræn (s 169)
Ruth Grant, Anker Laubel, Brian Kronvang