Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - 1996

Retablering af Vest Stadil Fjord (s 140)
Peter Simonsen

Automatisering af OUR-analyse (s 146)
Ole Fritz Adeler, Ulrik Hindsberger, Poul Harremoes, Hans Mosbæk

Århundredets tørke og vandmiljøet (s 149)
Brian Kronvang, Niels B. Ovesen, Lars M. Svendsen, Torben M. Iversen

Ekstrem lille grundvandsdannelse i 1995/96 (s 152)
Hans Jørgen Henriksen, Gert Andersen, Per Rasmussen

Klima og søsedimenter (s 155)
N. John Anderson, Bent Odgaard

Overfladeis kan fortælle om klimaet (s 160)
Henrik Højmark Thomsen, Niels Reeh

Kvælstoffjernelse på vandløbsnære arealer (s 164)
Carl Chr. Hoffmann

Nitratudvaskning og jordbearbejdning (s 167)
Elly Møller Hansen, Jørgen Djurhuus

Kan primærproduktion måles (s 170)
Michael Olesen, Claus Lundsgaard