Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - December 2017

Synspunkt: Genskab "naturlige" forhold ved naturgenopretning (s 130)
Jan Nielsen

Dyrkning sender fortidens kulstof fra jord til fjord (s 132)
Thomas Hammershøy Alnor, Søren Munch Kristiansen, Daniel Graeber, Brian Kronvang

Temperaturdynamik i små søer - daglig lagdeling og opblanding (s 137)
Kenneth Thorø Martinsen, Mikkel René Andersen, Theis Kragh, Kaj Sand-Jensen

Nyt om gammelt kvælstof (s 141)
Poul Nordemann Jensen, Brian Kronvang, Jørgen E. Olesen

Betydningen af forskellige grødeskæringsmetoder, herunder Aalborgmetoden, for fysiske forhold i vandløb (s 145)
Helena Kallestrup, Lisbeth Henriksen, Jes J. Rasmussen, Dagmar K. Andersen, Morten L. Pedersen, Tenna Riis, Peter Munk, Annette Baattrup-Pedersen

Aalborgmetodens effekt på plante- og smådyrssamfund i vandløb (s 150)
Lisbeth E. Henriksen, Helena Kallestrup, Anne S. Nielsen, Dagmar Kappel Andersen, Jes J. Rasmussen, Morten Lauge Pedersen, Tenna Riis, Annette Baattrup-Pedersen

Eutrofieringsindeks viser, om kvælstof eller fosfor begrænser algerne (s 155)
Benjamin Nielsen

Ice Pigging: Ny metode til rensning af drikkevandsledninger (s 160)
Loren Ramsay, Gudmundur Andresson, Anne Bjerrum Juhl, Rasmus Bærentzen

Nye overdrev på Naturstyrelsen Fyns arealer (s 164)
Erik Vinther, Jonas Hansen, Jesper Vagn Christensen, Søren Kirk Strandgaard, Annette Strøm Jacobsen, Hans Brendstrup, Nicolaj Lundberg Aaskoven