Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - December 2015

Synspunkt: Ny pulje til jordrensning vil gavne yderområder og teknologiudvikling (s 122)
Mads Leerbech Jensen
Effekt af filtermedier på opstart af biofiltre (s 124)
Ditte Andreasen Søborg, Torben Lund Skovhus
Værktøj til vurdering af LAR-potentiale (s 127)
Sara Maria Lerer, Martin Abrahamsen Vester, Hjalte Jomo Danielsen Sørup, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Peter Steen Mikkelsen
Ressourcen regnvand (s 131)
Erling Holm
Teknologier ved behandling af ballastvand (s 135)
Pernille Bohn, Frank Stuer-Lauridsen
Overvågning af havmiljøet (s 139)
Claus Hagebro
Sundhedsrisiko ved oversvømmelser (s 143)
Anders Chr. Eriksen, Nina Donna Sto. Domingo, Ann Dorrit Enevoldsen, Gerald Heinicke, Claus Jørgensen, Ole Mark
Den danske vandproces - set med kommunale øjne (s 148)
Sanne Vammen Larsen, Helle Nielsen
Offergas-målinger på renseanlæg (s 150)
Torben With Ottosen, Peter Andreasen
Sattelitovervågning af søers klorofylindhold (s 153)
Lars Boye Hansen, Silvia Huber, Rikke Margrethe Closter, Hanne Kaas, Henrik Andersson, Torben Bramming Jørgensen, Martin Søndergaard
VARSKO: Varsling af oversvømmelser fra havet (s 157)
Nils Drønen, Kristine Skovgaard Madsen