Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - December 2014

Synspunkt: En trist udvikling (s 146)
Jørgen Henningsen
Aktuelt (s 147)

Vand & Jord - 30 år i miljøets tjeneste (s 148)
Et under, et mirakel og et dilemma - ferskvand gennem 30 år (s 150)
Kaj Sand-Jensen, Lars Baadstrup-Spohr, Lars Lønsmann Iversen, Jos Kielgast
Spildevandsrensning i Danmark 1969-2014 (s 160)
Mogens Henze, Poul Erik Sørensen, Gert Petersen
Fra hovsa-oplevelser med gifttromler til målrettet indsats over for jord- og grundvandsforurening (s 168)
Stefan Outzen, Lizzi Andersen
Udfordringer og løsningerfor dansk landbrug i en global sammenhæng (s 174)
Jørgen E. Olesen
Sejlads med bådmotor forstyrrer fiskene - men der er forskel mellem arter (s 180)
Lene Jacobsen, Henrik Baktoft, Christian Skov
Hvorfor stoppede stigningen i nitratindholdet i det nydannede grundvand før vandmiljøplanerne blev vedtaget? (s 184)
Carl Åge Pedersen, Birgitte Hansen, Lærke Thorling, Tommy Dalgaard
Strategi for klimatilpasning i Østersøen (s 187)
Anja Skjoldborg Hansen, Ole Krarup Leth, Karsten Dahl, Ole Bøssing Christensen
Tubæk Å - helhedsorienteret planlægning (s 193)
Bo Christensen, Linda Adelfest
Ønsketænkning i ammoniakreguleringen (s 196)
Jesper Bak