Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - december 2013

Synspunkt: Naturen for danskerne? (s 134)
Kaj Sand-Jensen
Målrettede vandplaner - hvordan? (136)
Bjarke Stoltze Kaspersen, Torsten Vammen Jacobsen, Michael Brian Butts, Henrik Giørtz Müller, Eva Bøgh, Tyge Kjær
Hvad koster reduktion af N-tabet med yderligere 10.000 tons? (s 143)
Brian H. Jacobsen
Fremtidssikret bassin mod monsterregn (s 145)
Steen Ladefoged
De danske heder bliver mere våde (s 148)
Hans Jørgen Degn
Put halm i vandet og kom af med algerne - måske (s 153)
Benjamin Nielsen
Oplandets effekt på recipientkvaliteten (s 157)
Martin H. Madsen, Sara Egemose, Mogens Flindt, Melanie J. Sønderup, Timm Bochdam
Udfordringen ballastvand og dens blinde passagerer (s 160)
Sandra Falkenberg Hansen, Torben Madsen
Elletræet: Mangelfuld viden - eller uvidenhed (s 163)
Bent Lauge Madsen
Vadehavets trækfugle - hvad viser 30 års overvågning (s 168)
Karsten Laursen, John Frikke