Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - november 2012

Synspunkt: Vandplan: Kommunerne får det næstsidste ord (s 122)
Bent Lauge Madsen
Når fysikken styrer de biologiske processer - med nitrifikation i biofiltre som eksempel (s 124)
Erik Arvin, Laure R. Lopato, Lars-Flemming Pedersen, Jonas Prehn, Philip J. Binning
Flere ørreder i de fynske vandløb (s 128)
Lars Bangsgaard, René Cording, Jan Hald Kjeldsen, Claus Paludan
Små "modificerede" vandløb og vandplaner (s 132)
Bent Lauge Madsen
Udtagning af porevand på forurenede grunde (s 135)
Andreas Houlberg Kristensen, Per Loll, Claus Ølund, Flemming Hauge Andersen, Per Møldrup
Der er alt for meget grøde i vandløbene (s 140)
Torben Larsen
Marken og det skadelige vand (s 141)
Søren Munch Kristiansen
Effekten af 1 kg N (s 145)
Jesper Bak
Kvælstof forandrer og forarmer naturen - Tålegrænser for biodiversitet (s 148)
Jesper Bak
Nye målinger af overfladespecifik fordampning (s 152)
Rasmus Ringgaard, Mathias Herbst, Thomas Friborg
Vedligeholdelse af vejrabatter og grøftekanter på Ærø (s 158)
Knud Nielsen