Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - december 2011

Synspunkt: Maren i æ van (s 114)
Bent Lauge Madsen
Sø-monitering for vurdering af klimaændringer i lavarktis - ved Nuuk (s 116)
Torben L. Lauridsen, Kathrine Raundrup, Josephine Nymand, Erik Jeppesen
Electric Resistance Heating - Ny oprensningsmetode til lerjord (s 120)
Jes K. Holm, Mads Terkelsen
Mijølitteraturen IV (s 124)
Fredderikke baronesse von Dant

Paradigmeskift i forvaltning af kystnære farvande (s 125)
Flemming Gertz
Aktuel debat: Landbruget hælder vand ud af ørerne (s 129)
Søren Wium-Andersen

Aktuel debat: Amputeret miljøovervågning - fra Rolls-Royce til Trabant og måske tilbage til VW (s 133)
Gunni Ærtebjerg Nielsen

Aktuel debat: Havmiljøet mangler forskning (s 135)
Gunni Ærtebjerg Nielsen

Marginalia: Asynjer i den kommunale vandløbsforvaltning (s 136)
Bent Lauge Madsen
Udledte næringsstoffers påvirkning af vandkvalitet (s 138)
Jeppe Edens, Bent Hasholt, Andreas Bech Mikkelsen
Ny viden om effekter af pesticider i vandløb (s 143)
Jes Jessen Rasmussen, Peter Wiberg-Larsen, Annette Baattrup-Pedersen, Rikke Juul Monberg, Ursula Solard McKnight, Brian Kronvang
Vanddråben (s 148)
Bent Lauge Madsen