Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - november 2009

Synspunkt: Klima, vand og jord (s 122)
Jørgen E. Olesen, Torben Obel Sonnenberg, Erik Jeppesen
Klimaændringer i Danmark (s 124)
Jens Christian Refsgaard, Torben Obel Sonnenberg, Hans Jørgen Henriksen
Klimaændringernes effekt på Storåens oversvømmelse af Holstebro (s 128)
Marie Louise Mikkelsen, Torben Obel Sonnenberg
Effekt af ændringer i klima og arealanvendelse på vandkredsløbet i Vestjylland (s 133)
Lieke van Roosmalen, Torben Obel Sonnenberg, Karsten Høgh Jensen
Landbrugets og fødevareproduktionens klimapåvirkning (s 137)
John E. Hermansen, Jørgen E. Olesen
Landbrugets arealanvendelse i et varmere klima (s 140)
Kirsten Schelde, Christen Duus Jørgensen, Jørgen E. Olesen
Landbrugets næringstab under klimaændringer (s 145)
Christen Duus Jørgensen, Goswin Hechrath, Mette Lægdsmand, Jørgen E. Olesen, Hans Estrup Andersen
Klimavenligt og klimatilpasset landbrug (s 149)
Jørgen E. Olesen
Små og sårbare - livet i mindre vandløb i et fremtidigt klima (s 153)
Esben Astrup Kristensen, Brian Kronvang, Hans Thodsen, Jes Rasmussen
Klimaændringer i Danmark - effekter på søer (s 157)
Erik Jeppesen, Torben B. Jørgensen, Martin Søndergaard, Torben B. Lauridsen, Mariana Meerhoff, Lone Liboriussen, Kerstin Holmgren
Klimaændringer i Danmark - ændringer i undervandsplanternes rolle i søer (s 161)
Mariana Meerhoff, Erik Jeppesen, Juan M. Clemente, Franco Teixeria de Mello, Carlos Iglesias, Torben L. Lauridsen