Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - oktober 2008

Synspunkt
Karl Iver Dahl-Madsen
Screening af referencestatus i danske vandløb (s 124)
Annette Baattrup-Pedersen m.fl.
Tang som biofilter ved havbrug (s 131)
Susan Løvstad Holdt
Søer som superorganismer (s 134)
Kaj Sand-Jensen, Peter A. Stæhr, Rikke Margrethe Closter
Hullet ved Vorbasse (s 139)
Inga Sørensen
Indflydelse af vaskemiddel på sedimentation i bundfældningstanke (s 145)
Bettina Simonsen
Overfladefilm på søer : et ekstremt miljø (s 151)
Lars Båstrup-Spohr, Peter A. Stæhr
Flyvende fisk i kunstig sø (s 155)
Søren Berg, Søren Brandt
Kommunestafet: Køller til vandmiljøet (s 159)
Søren Brandt